Znajdź a Michał : Dla jakich wartości parametru a podane równanie ma rozwiązanie? 4+a*l2x+7l =0
24 lis 18:49
mmm: a<0
24 lis 19:10
Michał : A dlaczego?
24 lis 19:22
Leszek: a| 2 x + 7 | = − 4 ⇒ 2 x + 7 | = − 4/a , a ≠ 0 , lewa strona dodatnia to i prawa dodatnia !
24 lis 19:26
jc: Moduł może przyjmować dowolną wartość nieujemną.
24 lis 19:27