2^x+2^{x-1}+2^{x-2}=2*p{8-2^{x+1} joker: Rozwiąż równanie: 2x+2x−1+2x−2=28−2x+1
24 lis 15:37
ICSP: 2x − 2(4 + 2 + 1) = 28 − 8*2x −2 t = 2x − 2 , t > 0 7t = 28(1−t) 49t2 = 32(1 − t)
 −16 ± 4114 
t =

 49 
 −16 + 4114 
x = log2 (

) + 2
 49 
24 lis 15:48
joker: Dziękuję, niestety właśnie zdałem sobie sprawę, że źle napisałem treść równania, powinno być: 2x+2x−1+2x−2+...=28−2x+1 Czy w takim przypadku też powinieniem rozwiązać zadanie za pomocą podstawienia?
24 lis 20:16
Fuyao: Po lewej masz nieskonczony coag geometryczny Policz jego sume
 a2 
q=

 a1 
|q|<1
24 lis 20:34
Szkolniak: Po lewej stronie równania znajduje się suma nieskończonego ciągu geometrycznego, w którym
 1 
a1=2x i q=

∊(−1;1).
 2 
 a1 
S=

 1−q 
 2x 
S=

=2x+1
 
1 

2 
 
2x+1=223−2x*2 podstawienie: t=2x 2t=223−2t /2 4t2=4(23−2t) t2=8−2t t2+2t−8 Δ=36=62 t1=−4 v t2=2 2x=−4 v 2x=2 równanie x=1 sprzeczne
24 lis 20:54
joker: Dzięki za pomoc Fuyao i Szkolniak!
24 lis 21:14