Interpolacja biedak: Jakie warunki musi spełniać wielomian interpolacyjny Lagrange'a? Oprócz tego, że oczywiście funkcja interpolująca musi zawierać każdy węzeł
24 lis 13:20
24 lis 13:22