logika logika: W kolejnych trzech zadaniach każdemu warunkowi oznaczonemu literą przypisać równoważny warunek oznaczony cyfrą. 439. a) x > 0⇒ −x > 0 b) x > 0⇒ |x| > 0 c) −x > 0⇒x > 0 d) |x| > 0⇒x > 0 (1) x ­≥0; (2) x≤0; (3) PRAWDA (4) FAŁSZ 440. a) ∀x (x > 0⇒ −x > 0) b) ∀x (x > 0⇒ |x| > 0) c) ∀x (−x > 0⇒x > 0) d) ∀x (|x| > 0⇒x > 0) (1) x ­≥0; (2) x≤0; (3) PRAWDA (4) FAŁSZ 441. a) ∃x (x > 0⇒ −x > 0) b) ∃x (x > 0⇒ |x| > 0) c) ∃x (−x > 0⇒x > 0) d) ∃x (|x| > 0⇒x > 0) (1) x ­≥0; (2) x≤0; (3) PRAWDA (4) FAŁSZ
24 lis 09:02
ite: Podaj swoje propozycje rozwiązań.
24 lis 09:04
logika: A jakis przyklad?
24 lis 09:06
ite: 440 a) ∀x (x > 0 ⇒ −x > 0) podaję kontrprzykład; dla x=5 jest prawdą, że 5>0, ale nie jest prawdą, że −5>0 a więc ∃x ¬(x > 0 ⇒ −x > 0) czyli ∀x (x > 0 ⇒ −x > 0) FAŁSZ
24 lis 09:21