logika logika: Czy jest prawda, ze a) ∀x (x=3⇒x=5) b) ∃x (x=5⇒x=3)
24 lis 08:54
ite: Najważniejsze pytanie: dla jakich wartościowań poprzednika i następnika implikacja jest prawdziwa?
24 lis 08:57
logika: Implikacja jest falszywa ⇔ poprzednik jest prawdziwy a nastepnik falszywy, w pozostalych przypadkach implikacja jest prawdziwa.
24 lis 09:05
ite: a) ∀x (x=3⇒x=5) sprawdzamy czy implikacja może być fałszywa: dla x=3 poprzednik jest prawdziwy a następnik falszywy a więc ∃x ¬(x=3⇒x=5) czyli nie jest prawdą że ∀x (x=3⇒x=5)
24 lis 09:26