logika logika: Wyznaczyć zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x, dla których prawdziwa jest podana implikacja a) x>0⇒x+1>0 b) x2=4⇒x=2 c) x2=−4⇒x=−2
24 lis 08:49
ite: 1/ Przy jakich wartościowaniach poprzednika i następnika implikacja jest prawdziwa? 2/ Po podstawieniu jakich wartości zmiennej x równania x2=4 i x=2 są prawdziwe?
24 lis 08:55
logika: Implikacja jest falszywa ⇔ poprzednik jest prawdziwy a nastepnik falszywy, w pozostalych przypadkach implikacja jest prawdziwa.
24 lis 09:05
ite: (p⇒q) ≡ ¬p∨q np. w b) podana implikacja jest prawdziwa gdy: 1/ poprzednik jest fałszywy czyli wszystkich wartości zmiennej x, które nie spełniają równania x2=4 2/ lub następnik jest prawdziwy czyli wszystkich wartości zmiennej x, które spełniają równanie x=2
24 lis 09:16