kombinatoryka kamm: Na ile sposobów można przejść w prostokątnym układzie współrzędnych z punktu (2,1) do punktu (7,4), poruszając się krokami o jednostkowej długość w górę lub w prawo. Wynik to 8!/(5!*3!) − ktoś wytłumaczy skąd się to wzięło?
23 lis 23:00
jc: Idziesz 5 kroków w prawo i 3 w górę, w sumie 8 kroków. Kroki w górę możesz wykonać w dowolnym momencie, masz wiec
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 
możliwości.
 
23 lis 23:30