Wykaż prawdziwość twierdzenia __natkaa__: Wykaż, że jeśli a,b,c ∊R+ to a3 + b3 + c3 + 1/a +1/b + 1/c ≥ 2(a+b+c)
23 lis 21:17
mat: Wystarczy pokazać, że
 1 
x3+

≥2x
 x 
23 lis 21:22
mat: x4+1≥2x2⇔x4−2x2+1≥0⇔(x2−1)2≥0 tak emotka [gdy x≥0]
23 lis 21:23
__natkaa__: Dziękuję!
23 lis 21:26