nierówność Max: A. |x+4|≥−3 B. |x−2|≤−4
23 lis 19:26
Szkolniak: a) x∊R b) x∊∅
23 lis 19:28
Leszek: A) x= R , B) x= Φ ( zbior pusty )
23 lis 19:29
Max: Bardzo dziękujęemotka
23 lis 19:30