Ciągi Gapa32: Oblicz granicę ciągu Bn Bn=14+24+....+n4
23 lis 18:02
Des: Na pewno pierwiastek kwadratowy?
23 lis 18:08
Gapa32: Oj przepraszam n−tego stopnia Bn=n14+24+....+n4
23 lis 18:33
Des: Twierdzenie o trzech ciągach: n 14 * nn 14 + 24 + ... + n4n n4 * n
23 lis 18:39
Des:
23 lis 18:39
Gapa32: Przepraszam ale ktoś podszył się po mój Nick. Bardzo dziękuję za rozwiązanie
23 lis 18:48