funkcja odwrotna sytuacja: jak wygląda funkcja odwrotna do funkcji f(x) = |x+2| − 3 ?
23 lis 17:22
Jerzy: To nie jest funkcja różnowartościowa,więc nie ma funkcji odwrotnej.
23 lis 17:24
PW: Takie zwierzę nie istnieje.
23 lis 17:24
sytuacja: dana jest funkcja f: N − > N wyznaczyc przeciwobraz f −1 ( {1, 101, 2008} ) gdy f(n) = n + (−1) n
23 lis 17:47