Ciągi arytmetyczne i geometryczne proszę o srawdzenie Ipirks: Bardzo proszę o sprawdzenie czy dobrze rozwiązałem. 1. Podany ciąg arytmet. a1=3 a4=15. Oblicz sumę 6ciu 1szych wyrażeń ciągu 15=3 + 3r r=4 A6= 15+ 2*r = 22 S6= (3+22)2 *6 =75 2. Mamy podane Ciąg arytm. (9,x,19) Ciąg geo. (X,42,y,z) Oblicz x,y,z Z ciągu arytm : X= (9+19) /2 = 14 Z ciągu geom: 42=14*q q= 3 Y= 42*3= 126 Z=126*3=378 3. (8,x,y) ciąg arytmetyczny X+y= −11 Oblicz x i y
8+y2  
x+y= −11
x=−1  
y=−10
4. Ciąg arytmetyczny 5,x,y,z,11. Znajdź x y z 11=5+4r R= 1,5 X=6.5 y=8 z=9.5
23 lis 17:06
Szkolniak: 1) a6=15+2r=15+8=23, a nie 22 emotka 2) dobrze 3) dobrze 4) dobrze
23 lis 19:02