Trygonometria Kornelia: Rozwiąż rownanie: sin2(x)+cos(x)sin(x)=0
8 lis 17:26
Jerzy: Wyłącz sinx przed nawias.
8 lis 17:27
ABC: a następnie do wyrażenia sin x+cos x zastosuj jakieś przekształcenie
 π 
typu sin x +sin (

−x)
 2 
8 lis 17:32
Kornelia: Dzieki rozwiazane
8 lis 17:33
Jerzy: sinx + cosx = 2sin(π/4 + x)
8 lis 17:36
Blee: alternatywnie do propozycji ABC
 2 2 
sinx + cosx = 2(sinx*

+

*cosx)
 2 2 
2 π π 

= sin

= cos

2 4 4 
i korzystasz ze wzoru na sinusa sumy kątów (tylko w drugą stronę go stosujesz)
8 lis 17:37