Rozkład normalny, zadanie z Erasmusa :) Matematyczna _panika: Załóżmy, że średnica w cm śrub w pudełku jest zgodna z rozkładem normalnym N (2, σ = 0,03), a średnica podkładki N (2,02, σ = 0,04). Mówimy, że śruba i podkładka pasują, jeśli średnica podkładki jest większa od średnicy śruby, ale różnica jest mniejsza niż 0,05. Losowo wybieramy śrubę i podkładkę. Znajdź prawdopodobieństwo, że pasują one do siebie.
6 lis 23:36
Matematyczna _panika: brak mi pomysłu na to zadanko... jak się do tego zabrać ?
6 lis 23:38