zadanie 3 bjkm: Niech h1,h2 oznaczają wysokości równoległoboku polu S. Wykaż, że zachodzi nierówność S(h1+h2)≥2h1h2
6 lis 22:35
Eta: rysunek sinα≤1 \*ab absinα≤ab ⇒ ab≥S b>h1 a>h2 to ab>h1*h2 i ab≥S to S≥h1*h2 ========== (h1+h2)2 ≥ 4h1h2 i S≥h1h2 mnożąc stronami S(h1+h2)2≥ (2h1h2)2 S(h1+h2) ≥ 2h1h2 ================= c.n.w.
9 lis 11:08