Prostokąt Pytajnik : Jak wyznaczyć pozostałe wierzchołki prostokąta mając lewy dolny górny i prawy dolny? Mogę policzyć środek odcinka AB ale co mi to da?
6 lis 19:22
ABC: masz trzy wierzchołki i nie umiesz czwartego znaleźć ? o wektorach coś słyszałeś?
6 lis 19:25
Pytajnik : Mając dwa wierzchołki. Lewy górny i prawy dolny
6 lis 19:25
5-latek: rysunekNic nie da jakby byl np prawy gorny to wtedy daje
6 lis 19:26
ABC: rysunek mając dwa wierzchołki to zadanie bez dodatkowych warunków nie ma jednoznacznego rozwiązania
6 lis 19:32
Pytajnik : Taka jest treść dokładna: Napisz klasę Prostokat przechowującą jedynie współrzędne lewego górnego i prawego dolnego rogu (wystarczają one do jednoznacznego wyznaczenia prostokąta na płaszczyźnie). Dodaj metody podające współrzędne każdego rogu.
6 lis 19:35
ABC: właśnie ci narysowałem że nie ma jednoznaczności emotka
6 lis 19:35
bezendu: Jednoznacznie się nie da, ale na szybko jeśli chodzi o programowanie mając punkty A(Ax, Ay) i B(Bx,By) możesz pobrać sobie współrzędne punktów A i B dla punktu C(Bx, Ay) i dla punkt D(Ax, By) Pobierasz wartości z punktu A i B i przypisujesz je do punktu C i D ALE TO JEST TYLKO JEDNO ROZWIĄZANIE
6 lis 19:50