oblicz pochodną EWA:
4x3*8x3 

8x7 * x 
6 lis 01:39
Bleee: 4x3*8x3 = x3/4*x3/8 = x3/4 + 3/8 = x9/8 8x7*x = x7/8 + 1/2 = x13/8 Wiec masz do obliczenia pochodną funkcji f(x) = x9/8 − 13/8 = x−4/8 = x−1/2 Zastosuj odpowiedni (doskonale znany Ci) wzór na pochodną
6 lis 02:31