Funkcja Liniowa Paula: Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów, których współrzędne (x,y) spełniają układ nierówności
x<2  
y≥−3
y>x+1 
8 paź 21:18
Blee: rysunek zaznacz cześć wspólną obszarów
8 paź 21:26
janek191: rysunek
8 paź 21:27
6latek: rysunek1) rysyjesz x=2 i wszystko na lewo od niej bez prostej x=2 2) rysujesz y=−3 i i wszysto do gory wraz z prosta y=−3 3) rysujesz prosta y=x+1 i wszystko do gory prostej ale bez samej prostej y=x+1
8 paź 21:27
6latek: Potem czesc wspolna (gdzie czerwone , zielone ,niebieskie )
8 paź 21:29