FUNKCJA LINIOWA Ania: Wyznacz te wartości parametru m, dla którego wykresy funkcji f(x) = |2m−3|x+m−1 oraz g(x) = (4+5m)x +1 są równoległe. Bardzo proszę o rozwiązanie całego zadania emotka
8 paź 19:21
Saizou : Jaki jest warunek równoległości prostych?
8 paź 19:37
Ania: Dwie proste są równoległe, gdy ich wzory mają ten sam współczynnik kierunkowy
8 paź 19:51
Saizou : wypisz współczynniki kierunkowe, przyrównaj je i rozwiąż równanie
8 paź 19:58
6latek: |2m−3|= 5m+4 skorzystaj z wlasnosci wartosci bezwzglednej |x|= a to x=a lub x=−a
8 paź 19:58
Ania: Wynik to m= − 73 v m= − 17 ?
8 paź 20:04
Saizou : emotka
8 paź 20:05