Oblicz pole graniastosłupa jeśli przekątna ściany bocznej tworzy.... wololo: (1) Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź o długości 4. Oblicz pole jeśli przekątna ściany bocznej tworzy: a) z krawędzią podstawy kąt 60' b) z krawędzią boczną kąt 30' c) z przekątną graniastosłupa kąt 60' ____________________________________________________________ (2) Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź o długości 8. Oblicz długość przekątnej graniastosłupa jeśli tworzy ona: a) z przekątną podstawy kąt 30' b) z jedną z krawędzi bocznych kąt 30' c) z przekątną jednej ze ścian bocznych kąt 60'
6 paź 19:41
Mila: rysunek Niedokładnie napisałeś treść zadania. a=4 a i b) H2=82−42 H=43 Pc=2*42+4*(4*43) ==================
6 paź 20:43
Mila: w (c) wg mnie mógłby być kąt 30o . Sprawdź treść zadania.
6 paź 21:21