Działanie łączne ??: Jeżeli * jest działaniem lącznym w zbiorze A, to dla dowolnego a∊A i dla dowolnych x,y∊N: ax*ay=ax+y Dodawanie jest działaniem łącznym. A ten wzór wcale tam nie działa. Czy ktoś mógłby mi to wyjaśnić?
6 paź 19:23
ABC: działa tylko w zapisie addytywnym wygląda tak : ax+ay=a(x+y) bo zamiast a*a*a masz tam a+a+a
6 paź 19:25
??: W takim razie ten zapis jest nieco mylący.
6 paź 19:33
ABC: musisz się przyzwyczajać do obu konwencji: addytywnej i multiplikatywnej taki mamy klimat i podręczniki emotka
6 paź 19:37