proszę o pomoc coś nie wychodzi w obliczeniach,,,, Martyna: Wykorzystując rozwinięcie dwumianu (1+x)4 obliczyć 1,014
5 paź 15:05
jc: 1.04060401
5 paź 15:15
jc: (1+x)4=1+4x+6x2+4x3+x4
5 paź 15:15