Wzory redukcyjne jak ich użyć? Ery: uprość wyrażenie korzystając ze wzorów redukcyjnych sin(π + α) tg(3π − α)
4 paź 18:34
Jerzy: sin(π − (−α)) = sin(−α) = −sinα
4 paź 18:36
Jerzy: tg(−α) = − tgα
4 paź 18:41
Saizou : http://matematyka.pisz.pl/forum/forum.py?komentarzdo=430 zobacz wpis Gustlika na początku emotka
4 paź 18:48
Jerzy: Z tg i ctg jest nieco inaczej niż podaje Gustlik , bo okresem zasadniczym tych funkcji jest π,a nie 2π.
4 paź 18:53
Ery: A to? Jak zrobić? tg(3π − α). 2
4 paź 19:54
Jerzy: tg(270 − α) = ctgα przy nieparzystej wielokrotności kąta 90 funkcja przechodzi w kofunkcję, a 270 − α to ||| ćwiartka,a tam tg jest dodatni.
4 paź 20:00