Wykresy kolejność rysowania Ery: Jaka kolejność rysowania wykresów? y=|f(x)−2| y=|f(x)|−2 y=f(1+|x|) y=f(|1+x|)
4 paź 17:22
Bleee: 1) rysujesz f(x) 'obnizasz' o 2 Obijasz cześć ujemna
4 paź 17:31
Bleee: 2) Tu najpierw Obijasz a później obnizasz
4 paź 17:32
Jerzy: 1 f(x) 2 f(x) − 2 (przesunięcie o 2 w dół) 3 odbicie z pod osi OX nad oś
4 paź 17:33
Bleee: 3) Rysujesz f(x) Scierasz wszystko na x<0 KOPIUJESZ symetrycznie cześć z x>0 Przesuwasz wszystko o 1 w lewo
4 paź 17:35
Bleee: 4) Rysujesz f(x) Przesuwasz wszystko o 1 w lewo Scierasz wszystko na lewo od osi OY KOPIUJESZ symetrycznie wszystko z prawej strony osi OY na lewą strone
4 paź 17:36