x^2=-1 Wyjaśnię ktoś liczby zaspolone PirchHD: W jaki sposób kwadrat liczby ma ujemny wynik wyjaśni mi ktoś co to są te liczbu zespolone. Albo wyśle mi jakiś dobry filmik gdzie ktoś to tłumaczy po polsku. Nigdy nie miałem problemów z matemtyka poszedłem na studia a tutaj załamanie mojego całego świata. Pozdrawiam
4 paź 09:54
Jerzy: Liczbę zespoloną możemy zapisać jakp: z = a + bi , gdzie a,b to liczby rzeczywiste, natomiast "i" ,to tzw. jednostka urojona równa i = −1 , a zatem i2 = −1 Liczbę a nazywamy częścią rzeczywistą liczby zespolonej,liczbę b częścią urojoną.
4 paź 09:59
piotr: Skojarzenie: Odkrycie wielkości niewymiernych wstrząsnęło pitagorejczykami, podważyło bowiem ich podstawowe przekonanie, że „cały świat jest harmonią i liczbą”.
4 paź 11:32
V: musisz isć na korepetycje skoro nie umiesz sam tego wyczytać w podręcznikach
4 paź 12:33
Mila: Liczby zespolone − interpretacja geometryczna liczby zespolonej. https://www.matemaks.pl/interpretacja-geometryczna-liczby-zespolonej.html
4 paź 21:01
Dziadek Mróz: rysunek Gdy masz np taką funkcję: f(x) = (x − 3)2 + 2 To licząc tradycyjnie miejsca zerowe dojdziesz do wyniku Δ < 0 i wniosku brak miejsc zerowych rzeczywistych. Jednakże istnieją tutaj miejsca zerowe urojone: f(x) = x2 − 6x + 11 Δ = 36 − 44 = −8 Δ = −8 = −1*8 = −1*22 = 22i
 6 ± 22i 
x1/2 =

= 3 ± 2i
 2 
x1 = 3 + 2i x2 = 3 − 2i
4 paź 22:58
Dziadek Mróz: rysunek
4 paź 23:02
Pan Kalafior: Kwadrat liczby rzeczywistej nadal jest dodatni. To naiwne myśleć że matematyka kończy się na liczbach rzeczywistych. Tutaj też głupia nazwa, jednostka urojona, czy też liczba czysto urojona. Liczby zespolone są tak samo urojone jak rzeczywiste. A to zdziwienie moim zdaniem nieuzasadnione. Jest tyle zbiorów liczbowych, liczby naturalne, całkowite, wymierne. Nikt nie pyta się i nie dziwi że istnieją, i nikogo 'świat' nie pęka. Spotykasz się z tak różnorodnymi zbiorami, a dopiero teraz się dziwisz, gdy natykasz się na liczby zespolone?
5 paź 04:26