Rozwiąż metodą graficzną i algebraiczną Adam: Rozwiąż metodą graficzną i algebraiczną: {x2 + y2 = 10 {x − y + 2 = 0 {x2 + y2 − 2x + 4y − 45 = 0 {2x + y − 5 = 0 {x2 + y2 = 1 {x2 − 6x + y2 − 6y + 10 = 0
2 paź 22:25
okrąg i prosta: rysunek
2 paź 22:35
okrąg i prosta: 2) okrąg i prosta 3) dwa okręgi
2 paź 22:35
Adam: Jakieś obliczenia?
2 paź 22:38
2 paź 22:41
Mila: 1) x2 + y2 = 10 {x − y + 2 = 0⇔y=x+2 x2+(x+2)2=10 x2+x2+4x+4=10 2x2+4x−6=0 /:2 x2+2x−3=0 Δ=4+12=16
 −2−4 −2+4 
x=

=−3 lub x=

=1
 2 2 
x=−3 to y=−1 x=1 to y=3 (−3,−1),(1,3)
2 paź 23:05
Mila: 2) x2 + y2 − 2x + 4y − 45 = 0⇔(x−1)2−1+(y+2)2−4−45=0 {2x + y − 5 = 0⇔y=−2x+5 −−−−−−−−−−−−−−−−−− (x−1)2+(y+2)2=50 y=−2x+5 dalej tak, jak wcześniej
2 paź 23:09