prosze o pomoc b=1/2log2 3+log2 2√3 Krzysiek: b=1/2log2 3+log2 23
2 paź 19:40
Matus126: log23+log223= log2(3*23) = log26 można to jeszcze rozbić log2 (2*3) = log22+log23=1+log23
2 paź 19:44
Mila: Jakie masz polecenie?
2 paź 20:28