Funckja wykładnicza Matus126: rysunekPunkt (−2,4) należy do wykresu funkcji wykładniczej f(x)=ax dla x∊R a)Wyznacz a i zapisz wzór funkcji g otrzymanej w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f o wektor u = [2,−1] b)Narysuj wykres funkcji c)Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argumentów dla których g(x)>0 Chciałbym sprawdzić czy dobrze zrobiłem a) f(x)=ax i A=(−2,4) 4=a2 N{1]{a2}=4 / a2 1=4a2 / :4 a2=1/4 a=1/2 lub a=−1/2 odrzucamy a=−1/2 ponieważ funkcja wykładnicza musi być >0
 
nawias
1
nawias
nawias
2
nawias
 
b)g(x)=(
)x−2 − 1
  
c)g(x)>0 dla x∊(0,) Rysunek byle jaki , ale chodzi o funkcje czy dobrze napisana ponieważ wiem jak się rysuje , bardziej chodzi mi o asymptoty że czy dobrze jest że obnizona oś X o jedno w dól , a oś Y o dwa w prawo
2 paź 19:37
ABC: punkt c) nie jest dobrze zrobiony
2 paź 19:50
Matus126: W sensie jaki powinna być prawidłowa odpowiedz ?
2 paź 19:56
ABC: rysunek tam gdzie zielone
2 paź 20:08
Matus126: Nie rozumiem w sumie ponieważ gdy g(x)>0 to bierzemy z osi Y więc z twojego rysunku widzę przedział od (−,2) to jest poprawna odpowiedz ? Bo mi się już wszystko pomieszało
2 paź 20:12
ABC: miałeś w poleceniu zbiór ARGUMENTÓW czyli (−,2)
2 paź 20:20
BAI PING TING: g(x) to sa wartosci funkcji np dla x=2 wartosc funkcji jest ujemna (odczytujesz na osi OY dla x=0 g(x)=3>0
2 paź 20:20
Matus126: Teraz to ma wszystko sens dziękuję bardzo !
2 paź 20:24