funkcja wymierna zadania tekstowe gromon6: Właściciel posesji zlecił robotnikowi i jego pomocnikowi pracę brukarską. Gdyby każdy z pracowników wykonywał tę pracę samodzielnie, to pomocnik wykonywałby ją o 8 godzin dłużej niż robotnik. Robotnik wraz z pomocnikiem pracowali wspólnie przez 3 godziny. Następnie resztę pracy wykonał samodzielnie robotnik w ciągu 7 godzin i 12 minut. Ile potrzebowałby każdy z nich, aby zleconą pracę wykonać samodzielnie? W ciągu ilu godzin wykonaliby tę pracę, gdyby od początku do końca pracowali razem?
11 wrz 17:52
Eta: t−− czas samodzielnej pracy pomocnika
1 

−− wydajność pomocnika na 1godzinę
t 
t −8 −− czas samodzielnej pracy robotnika , t>8
1 

−− wydajność robotnika na jedną godzinę
t−8 
7h 12min = 7,2h
3 3 7,2 

+

+

=1
t t−8 t−8 
3 10,2 

+

=1 /*t(t−8)
t t−8 
3t−24+10,2t=t2−8t t2−21,2t+24=0 Δ= .... t=20 h >8 to t−8 =12h Robotnik samodzielnie wykonał by całą pracę w ciągu 12h a pomocnik w ciągu 20 h gdyby pracowali razem przez cały czas to:
1 1 1 

+

=

20 12 t 
3t+5t=60 ⇒ t=60/8h t=7h 30 min ===========
11 wrz 21:09