Polr powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego Paulina: Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma 6cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej, jeśli przekątna ściany bocznej jest nachylona do podstawy pod kątem 30 stopni.
13 sie 12:21
Eta: rysunek H=23, a=6 Pc=2a2+4aH =.......
13 sie 13:23