z góry dzięki KRZYchu: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których prosta o równaniu y=(m−3)x+m+2 przecina parabolę o równaniu y+x2+(2m+2)x+m+6 w dwóch różnych punktach o pierwszych współrzędnych x1,x2 spełniające warunek x12+x22≤17
13 sie 09:52
Blee: innymi słowy: (m−3)x + (m+2) = x2 + (2m+2)x + (m+6) posiada dwa rozwiązania, czyli: x2 + (m+5)x + 4 = 0 posiada dwa rozwiązania, czyli Δ = (m+5)2 − 4*4 > 0 to załatwia kwestię dwóch rozwiązań, teraz dodatkowy warunek: x12 + x22 = (x1+x2)2 − 2x1x2 = ... wzory Viete'a i masz nierówność do policzenia
13 sie 10:41