obszar Tymon: rysunekObliczyć całkę D∫∫sinxcosy dxdy na obszarze trójkąta o bokach w punktach A(0,0), B(a,0), C(0,a) zatem y = −ax + a z tego wynika więc, że −ax+a ≤ y ≤ a oraz 0 ≤ x ≤ a czy przedziały są dobrze wyznaczone?
12 sie 22:22
ABC: nie są dobrze wyznaczoneemotka
12 sie 22:34
Tymon: a jakaś podpowiedź?
12 sie 22:36
ABC: po pierwsze odcinek łączący punkty (0,a) i (a,0) nie jest zawarty w prostej y=−ax+a , podstaw sobie np a=3 po drugie wiesz jak się liczy całkę po obszarze który jest normalny względem którejś z osi układu?
12 sie 22:41
Tymon: racja, funkcja to y = −x + a i jest to oczywiście obszar normalny względem osi oy? y = −x + a x = −y + a czy dobrze myślę?
12 sie 23:30
Tymon: a potem −y+a ≤ x ≤ y 0 ≤ y ≤ a
12 sie 23:30
ABC: rysunek niech x zmienia się od 0 do a dla ustalonego x, jak zmienia się y ? (zielony pasek) idę spać
12 sie 23:49
Tymon: od −x + a do a?
13 sie 18:54
Adamm: 0≤y≤a(1−x), 0≤x≤1
13 sie 18:59
ABC: ja proponuję 0≤x≤a 0≤y≤a−x emotka
13 sie 19:18
Tymon: dobrze, chyba rozumiem co i jak. D∫∫(2x+1)dxdy na obszarze trójkąta A(−1,1), B(1,1), C(0,0) −1≤x≤1 0≤y≤x ?
13 sie 21:21
Tymon: rysunek
13 sie 21:22
Tymon: rysuneka raczej odwrotnie
13 sie 21:23
ABC: możesz na przykład tak y zmienia się od 0 do 1 dla ustalonego y , x zmienia się od ... do ... ?
13 sie 22:20
Mariusz: od −y do y
14 sie 09:15
Tymon: okej dobra doszedłem do tego wyniku bez zaglądania na forum: już ostatnie, miejmy nadzieje, że weszło mi do głowy: punkty (0,0),(2,2)(−1,1) obszar to będzie x od −1 do 2 y od 0 do 1/3x + 4/3? albo jesli normlany względem osi oy y od o do 2 x od −y do 3y+4
15 sie 19:17