logarytmy uwu: wykaż, że jeśli a, b, c, są liczbami dodatnimi, różnymi od 1 to
1 − logab − logac 1 − logbc − logba 

+

+
1 + logab + logac 1 + logbc + logba 
1 − logca − logcb 

= −1
1 + logca + logcb 
12 sie 21:37
Bleee: 1 = logaa Wiec 1 + logab + logac = loga(abc) Oraz
 a 
1 − logab − logac = loga(

)
 bc 
licznik a 

= log(abc) (

)
mianownik bc 
Analogicznie pozostałe dwa ułamki robisz, później sumujesz i otrzymujesz ostatecznie:
 abc 
... = log(abc) (

)
 (abc)2 
Dokoncz.
12 sie 22:05
ite: 1=logaa , 1=logbb, 1=logcc plus wzory na logarytm iloczynu i ilorazu, wzór na zamianę podstawy logarytmu 218 przykład jest łatwy
12 sie 22:06
Takie Tam:
 1 − loguv − loguw 
f(u,v,w) =

 1 + loguv + loguw 
 
 lnv lnw 
1 −


 lnu lnu 
 
=

 
 lnv lnw 
1 +

+

 lnu lnu 
 
 lnu − lnv − lnw 
=

 lnu + lnv + lnw 
Lewa strona równania to:
 (lna+lnb+lnc) − 2(lna+lnb+lnc) 
f(a,b,c) + f(b,c,a) + f(c,a,b) =

= −1.
 lna+lnb+lnc 
12 sie 22:12
BAI PING TING: tak z czystej ciekawosci Cie zapytam Uczysz sie do poprawki czy do matury ?
12 sie 23:09