Pomoc inf wigle: Proszę o stworzenie strony z dostępnym formularzem, który zawiera pola: 1. file – wybór pliku do wysłania, 2. height – pole liczbowe, 3. width – pole liczbowe, 4. submit – przycisk Po wysłaniu formularza wybrane zdjęcie jest przeskalowane do podanych rozmiarów i wyświetlane na tej samej stronie pod formularzem. Każda akcja jest logowana do pliku tekstowego, gdzie jest informacja o nazwie pliku, wielkości, wymiarach oraz dacie i czasie wykonania akcji Aplikacja powinna zapisywać logi za pomocą biblioteki monolog. Zalecane jest użycie composera jako menadżera zależności.
12 sie 19:46
i ma być szybko: emotka
12 sie 20:11