... Ania: BR2 nad R = ((1,0),(0,1)) A jakby wyglądało BR2 nad C? Jakiś przykład bazy? Z góry dziękuję. emotka
12 sie 17:43
Adamm: Chyba chodzi ci o przestrzeń wektorową z mnożeniem przez skalary zdefiniowanym jako z*(x, y) = (Re(z)*x−Im(z)*y, Im(z)*x+Re(z)*y) ? (analogia do mnożenia liczb zespolonych) Wtedy R2 nad C jest izomorficzne z C, i bazę tworzy np. (1, 0)
12 sie 23:43
Adamm: izomorfizm można ustalić poprzez funkcję f(x, y) = x+yi
12 sie 23:48