możliwe relacje 📊 ite: Dane są dwa zbiory skończone: |A|=n, |B|=m. Ile jest wszystkich możliwych relacji w zbiorze A✖B? ✖ oznacza iloczyn kartezjański. |A✖B|=n*m więc ilość możliwych relacji to 2n*m, czy to jest poprawna odpowiedź ?
11 sie 19:01
Adamm: uzasadnienie?
11 sie 19:43
Adamm: jest poprawna
11 sie 19:44
ite: Kazdy z n*m elementów iloczynu kartezjańskiego może należeć lub nie do relacji (dwie możliwości dla każdego), tak to wymyśliłam.
11 sie 19:52
Adamm: emotka o to chodziło
11 sie 19:54
ite: Dziękuję
11 sie 19:56