na zaraz michal cynarski: Wykaż, że jeśli równanie x2+px+q ma pierwiastki rzeczywiste, to równanie x2+(a−1/a)px+(a−1/a)2q=0 też ma pierwiastki rzeczywiste
7 sie 20:09
Adamm: Δ = (a−1/a)2p2−4(a−1/a)2q = (a−1/a)2[p2−4q]
7 sie 20:11