równoległobok kamil: W równoległoboku ABCD na bokach AB i AD zaznaczono odpowiednio
 AK  1 AL 1 
punkty K i L tak,że

=

i

=

 AB 3 AD 4 
Prosta KL przecina przekątną AC w punkcie M W jakim stosunku punkt M dzieli tę przekątną?
4 sie 23:35
Eta: rysunek 1/ rysunek Z podobieństwa trójkątów AKC i DLN w skali k=3 ⇒ |ND| =3a to |NC|=6a i z podobieństwa trójkątów AKM i NMC (kkk)
|AK| a 

=

=1:6
|NC| 6a 
to M dzieli AC w stosunku 1:6 licząc od wierzchołka A ==========================================
5 sie 00:55