nieskończenie wiele nieskończonych klas abstrakcji 🥨 ite: W odpowiedzi do zadania https://matematyka.pl/286103.htm mam wątpliwość, czy dobrze rozumiem tę część dotyczącą nieskończonych klas abstrakcji. Czy te klasy są konstruowane tak: [2]={2a; a∊N+}, [3]={3a; a∊N+}, [5]={5a; a∊N+}, [7]={7a; a∊N+},... [6]={2a*3b; a,b∊N+}, [10]={2a*5b; a,b∊N+},..., [15]={3a*5b; a,b∊N+}, [21]={3a*7b; a,b∊N+}... [30]={2a*3b*5c; a,b,c∊N+}, [42]={2a*3b*7c; a,b,c∊N+},...
3 sie 20:25
Adamm: nie
3 sie 21:55
Adamm: tfu, tak
3 sie 21:56
Adamm: ogólnie jeśli x = p1a1*...*pnan to [x] = {p1b1*...*pnbn : b1, ..., bn − liczby dodatnie całkowite}
3 sie 21:58
Adamm: p1, ... − różne liczby pierwsze
3 sie 21:58
Adamm: Można też np. zrobić tak. Konstruujemy relację w R (n, n+1) dla n całkowitych oraz {n} to klasy abstrakcji
3 sie 22:07
Adamm: wystarczy podać klasy abstrakcji żeby zdefiniować relację
3 sie 22:08
Adamm: A jak chcesz dwuelementowe, to np. {2n, 2n+1} zamiast {n}
3 sie 22:11
ite: dziękuję za cierpliwe wyjaśnienia : )
3 sie 22:38