Test wyboru Statystyka Konrad: Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tego teściku emotka 1.Zmienna losowa X podlega rozkładowi normalnemu z wartością średnią 55 i odchyleniem standardowym 5 Zatem: a) P(X>60)=0 b)P(X<60)<0,5 c)P(X<60)>0,5 d)P(X=60)<0,5 2.Zmienna losowa X podlega rozkładowi normalnemu z wartością średnią 0 i odchyleniem standardowym 5. Zatem: a)P(x<0)=0 b)P(x<0)<0,5 c)P(x<1)>0,5 d)P(x>1)<0,5 3.Wartość oczekiwana standaryzowanej zmiennej losowej w rozkładzie normalnym wynosi: a)1 b)0 c)p d)n 4.Rozkład Poissona jest: a)jednoparametryczny z parametrem n b)jednoparametryczny z parametrem p c)dwuparametryczny z parametrem n d)żadna z wymienionych odpowiedzi 5.Aby zweryfikować hipotezę statystyczną głoszącą że więcej niż połowa studentów pije należy zastosować test: a)dla średniej b)dla wskaźnika struktury c)nieparametryczny d)dla wariancji 6.Zastosowanie testu istotności T przy weryfikacji hipotezy statystycznej o średniej wymaga: a)minimalnej liczebności próby b)znajomości odchylenia standardowego σ c)znajomości wskaźnika struktury p d)znajomośći rozkładu zmiennej losowej.
2 sie 17:34
Bleee: 1) Skoro średnia masz 55... DOKLADNIE jest x<55 i x>55 więc która odpowiedź będzie prawidłowa? 2) DOKLADNIE na to samo kopyto zadanie tylko inna wartość sredniej 3) jaki jest STANDARDOWY rozkład normalny? N(.... i co tutaj jest....) i która z tych wartości oznacza wartość oczekiwana? 4) popatrz na wzór rozkładu Poissona 5 i 6 to że statystyki której szczerze w ogóle nie pamietam
2 sie 20:07
Adamm: Zero inicjatywy. Zero znaczy null. Nic. Nie pomogę, mam związane ręce.
2 sie 20:58