trójkat matura20: Wykaż,że w trójkacie prostokątnym kwadrat długości przyprostokątnej jest równy iloczynowi długości przeciwprostokątnej przez długość rzutu tej przyprostokątnej na przeciwprostokątną
31 lip 14:33
Eta: rysunek W czym masz problem maturzysto? to zadanie dla ucznia z podstawówki ! d −− długość rzutu przyprostokątnej a na przeciwprostokątną c Z podobieństwa trójkątów BDC i ABC z cechy(kkk)
a c 

=

⇒ a2=d*c
d a 
c.n.w i po ptokach emotka
31 lip 15:28
Eta: Analogicznie dla przyprostokątnej b ............
31 lip 15:30