. anonim: W równoległoboku ABCD kąt przy wierzchołku A ma miarę 45° oraz |AB| = 16, |BC| = 12. Na boku AB leży taki punkt K, że |AK| = 12, a na boku BC leży taki punkt L, że |BL| = 3. Odcinki DL i CK przecinają się w punkcie M. Oblicz pole czworokąta BLMK.
28 lip 16:18
Mila: rysunek
 1 
1) [KBC]=

*4*12*sin45o=122
 2 
 |NL| 4 
2) ΔNLC∼ΔKBC⇔

=

 9 12 
|NL|=3 3) Z trapezu oblicz pole ΔMLC 4) [BLMK]=122−[MLC]
28 lip 20:48
Mila: albo 3) możesz obliczyć PNLM korzystając z podobieństwa ΔNLM i DCM.
28 lip 22:11
anonim: jak mam wyznaczyć pole PNLM? nie mogę tego obliczyć
29 lip 02:19
Eta: rysunek P(BLMK)=S , S=P(KEM)−P(BLE) i h=62 z podobieństwa trójkątów BLE i DCL w skali k= 1/3 to |BE|=16/3
 1 16 2 
P(BLE)=

*3*

*

⇒ P(BLE)=42
 2 3 2 
z podobieństwa trójkątów KME i DMC i |KE|=28/3 to KE/DC=7/12 to h=19x ⇒ x=62/19 to 7x=422/19
 1 28 422 
P(KEM) =

*

*

=..............
 2 3 19 
S=......................... S= 1202/19 ==============
29 lip 13:49
Mila: Jeżeli Anonim chce dokończyć sposób z 20:48 to proszę pisaćemotka
29 lip 18:38
anonim: chcę wiedzieć po prostu jak wyznaczyć właśnie taką część pola trapezu, z jakiej własności to wynika, o ile tak się da
29 lip 21:37
Mila: Piszę.
29 lip 22:12
Mila: rysunek
 92 
1) W ΔCEL: h=

 2 
 1 92 
PΔDCL=

*16*

=362
 2 2 
Narysuję tylko trapez DCLN.
 3 
ΔNLM∼ΔDCM w skali k=

 16 
|DM| 3 

=

|ML 16 
ΔDMC i ΔCML mają wspólną wysokość opuszczoną na DL z wierzchołka C⇔
PΔDMC 3 

=

PΔCML 16 
 3 
PΔDMN=s , PΔCML=

s
 16 
 3 
s+

s=362
 16 
19 

s=362
16 
 362*16 
s=

 19 
 3 3 362*16 1082 
PΔCML=

s=

*

=

 16 16 19 19 
2) Wracamy do poprzedniego zapisu:
 1082 228−108) 
[BLMK]=12√2−[MLC]=122

=2*(

 19 19 
 1202 
[BLMK]=

 19 
==================== II Sposób 1) Obliczyć wysokość ΔNLM 2) Obliczyć pole ΔNLM 3) Obliczyć pole trapezu KBLN i zsumować. Spróbuj. ( o ile chcesz się tego nauczyć)
29 lip 22:42
anonim: dzięki bardzo emotka
29 lip 23:01
Eta: rysunek P−− pole trapezu , k −− skala podobieństwa ΔNLM i DCM P1=k2*P2 , P3=k*P2 P=P1+2P3+P2 = k2P2+2kP2+P2= (k2+2k+1)P2P=(k+1)2*P2 to
 P k2*P k*P 
P2=

, P1=

, P3=

 (k+1)2 (k+1)2 (k+1)2 
================================
 16+3 92 19*92 
W tym zadaniu P=

*

=

 2 2 4 
k=16/3
 16 19*92 3*3 
P3=

*

*

 3 4 19*19 
 1082 
P3=

 19 
=============
29 lip 23:14
Mila: emotka Odwrotną proporcję dałam, mam nadzieję, że zauważyłeśemotka Powinno być:
DM 16 

=

ML 3 
[DMC] 16 

=

[CML] 3 
 3 
[DMC]=s to [CML]=

s
 16 
dalej dobrze. Do wiadomości:
 3 
[DMN]=[CML], [NLM]=(

)2*s
 16 
29 lip 23:15