trójkąt matura20: W trójkacie prostokątnym o przyprostokątnych |AC|=12 i |BC|=5 środkowa poprowadzona z wierzchołka B i dwusieczna kata prostego przecinają się w punkcie M Oblicz długość odcinka MC
24 lip 15:48
Eta: rysunek 1/ rysunek zgodny z trescią zadania 2/ z podobieństwa trójkątów CDB i EDM
5 x 

=

⇒ x=.....
6 6−x 
|MC|=x2=........... i po ptokach emotka
24 lip 17:32