Prawda/fałsz z uzasadnieniem - granice ciągów Dejsza: https://imgur.com/a/JhiXjFr
24 lip 15:00
wredulus_pospolitus: 1) Nie ..... niech an = n+1 − 1 .... wtedy masz lim U{n+1{1+n+1 − 1} = lim 1 = 1 2) Tak lim e−an = [e = 0 ] 3) a w życiu ... niech an = n ... wtedy masz:
 3−π −0.14..... 
lim

= lim

= 0
 n n 
24 lip 15:06
Dejsza: Nie jestem do końca pewna z przykładem 1 O ile 2 i 3 rozumiem, ale 1...
24 lip 15:15
Saizou : Dejsza, wreduluspospolitus pokazał kontrprzykład, że tak nie musi być. Wziął ciąg an = n+1−1, oczywiście granica tego ciągu to +, stąd mamy
 n+1 n+1 
limn→

=limn→

=1
 1+n+1−1 n+1 
24 lip 15:22
Dejsza: Rozumiem ^^ Bo i tak lim n an = lim n n+1 − 1 wynosi
24 lip 17:11