Zadania - studia - geometria analityczna, zbiory deiw99: ZAD 1 Wyznacz współrzędne u=[2,4,3,5] względem bazy B = { [0,0,0,1], [1,1,1,1], [1,1,0,0], [1,0,0,1] } a następnie dokonać sprawdzenia ZAD 2 Rozwiąż macierzowo układ równań { 2x − 3y <= 6; x + 5y >= 10 ZAD 3 Napisz wzór odwzorowania liniowego działającego z R4 w R3 takiego, że f(1,0,0,0) = (1,2,3), f(0,1,0,0) = (0,2,3), f(0,0,1,0) = (0,0,0), f(0,0,0,1) = (1,1,1) ZAD 4 Punkty A=(2,0,3), B=(2,0,0), C=(1,2,3), D=(3,3,3) a) wyznacz objętość czworościanu ABCD b) wyznacz cos alfa, gdzie alfa jest kątem ABC c) wyznacz pole trójkąta ABD d) oblicz wysokość czworościanu ABCD opuszczoną na podstawę ABD ( Vczw = 1/3 * Pp * h) Prosiłbym bym również o jakieś proste wytłumaczenie tych zadań − wystarczy krótko, jak to się robi itp. Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi!
22 lip 20:14
Adamm: zd3. f(x, y, z, t) = x(1, 2, 3)+y(0, 2, 3)+z(0, 0, 0)+t(1, 1, 1) = (x+t, 2x+2y+t, 3x+3y+t)
22 lip 20:35