Zadanie liczby naturalne Wiola: Podaj największą liczbę k spełniającą poniższy warunek wiedząc że k jest liczbą naturalną 10k100!
18 lip 06:45
Bleee: Ale jaki warunek?
18 lip 08:35
r: @Bleee
 10k 
pewnie taki, że

∊N
 100! 
18 lip 12:07
Bleee: @r no nie wydaje mi się. Tenże ułamek nigdy nie będzie w tym zbiorze.
18 lip 12:28
Wiola: Zadanie to zapisane jest w ten sposób 10k|100!
18 lip 12:40
Bleee: No to jest lekka różnica, nie sądzisz? Wiesz w ogóle co oznacza ten zapis
18 lip 13:30
Bleee: Patrzysz na 100! I sprawdzasz ile liczb naturalnych nie większych od 100 jest podzielonych przez: a) 5 b) 25 I sumujesz te ilosci Dokładnie tyle razy 100! możesz podzielić przez 10 = 2*5 Innymi słowy 10otrzymanej zsumowanej ilości podzieli 100! ale już kolejna 10 nie podzieli
18 lip 13:35
Wiola: 10k jest dzielnikiem liczby 100!
18 lip 13:41
Bleee: Okey, a jako ze: 10k =2k*5k Oraz 2 < 22 < 5 to zapisując liczbę 100! w postaci 2a3b5c7d.... będziemy mieli a > c, Wiec będziemy mieli szukane k = c I trzeba wyznaczyć to c (na przykład w ten sposób co napisałem wczesniej
18 lip 14:11