Funkcje odwrotne Natalka: Dana jest funkcja: f(x)=x2−2x, x≥1 Wyznacz funkcję do niej odwrotną. f(x)=x2−2x y=x2−2x Jak w tym momencie mogłabym wyznaczyć x? Czy w tym przypadku funkcja odwrotna nie istnieje?
17 lip 13:11
Bleee: Jaki warunek musi spełniać funkcja aby posiadała ona funkcje odwrotna
17 lip 14:04
Jerzy: W zadanym przedziale funkcja jest różnowartościowa. y = x2 − 2x = (x − 1)2 − 1 (x − 1)2 = y + 1 x − 1 = y + 1 x = y + 1 + 1 f−1(x) = x + 1 + 1
17 lip 14:14