układ równan Ipirks: proszę o sprawdzenie i poprawkę. a)
4x−y=2  
−3x+6y=9
y=4x−2  
−3x+6(4x−2)=9
y=4x−2  
−3x+24x−12=9
y=4x−2  
21x=21
y=4−2  
x=1
y=2  
x=1
b)
5(X−2) + y=3  
y−2=1−5x
5x−10+y=3  
y=3−5x
5x−10+3−5x=3  
y=3−5x
0=10  
y=3−5x nie wiem co teraz moze coś źle obliczylem?
17 lip 08:46
wredulus_pospolitus: 5(x−2) + y = 3 −> y = 13 − 5x y−2 = 1 − 5x −> y = 3 − 5x odejmujemy te dwa równania i mamy: 0 = 10 <−−− sprzeczne wniosek −−−−− te dwa równania (graficznie) można zaprezentować jako dwie RÓWNOLEGŁE proste (patrz postać do jakiej przekształciłem)
17 lip 09:19
wredulus_pospolitus: w 'dawnych czasach' w szkole liczyło się wyznacznik macierzy w celu określenia, czy dany układ równań nie jest przypadkiem sprzeczny (jak również używało się wyznaczników do rozwiązania układu równań), no ale obecnie jest to zbyt 'zaawansowana matematyka' emotka
17 lip 09:22
Mila: rysunek a) Metoda przeciwnych współczynników 4x−y=2 −3x+6y=9 /:3 4x−y=2 /*2 −x+2y=3 8x−2y=4 −x+2y=3 dodajemy stronami −−−−−−−−−−− 7x=7⇔x=1 −1+2y=3⇔2y=4⇔y=2 x=1 i y=2 układ oznaczony ================== b) 5(x−2) + y=3 y−2=1−5x 5x+y=13 5x+y=2 −−−−−−−−− odejmujesz stronami, jeśli nie "widzisz" jaki to układ. 0=11 sprzeczność Układ sprzeczny− brak rozwiązań Graficznie: y=−5x+13 y=−5x+2 wykresy są prostymi równoległymi, nie maja punktów wspólnych. Układ sprzeczny. ====================
17 lip 16:44