wykaż, że... wykaż, że...: Wykaż, że liczba 11 + 22 + ... + 55 jest liczbą pierwszą.
16 lip 16:04
Saizou : Pokaż że liczba 3413 jest pierwsza
16 lip 17:18
wykaż, że...: Tyle to wiem, ale pomysłu nadal brak. Może jakieś wskazówki chociaż?
16 lip 19:01
Adamm: sprawdź czy istnieje liczba pierwsza ≤[3413] = 58, dzieląca 3413 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 to kandydaci
16 lip 19:13
jc: 2,3,5, 11, 17 odpadają.
16 lip 22:15
jc: 13 i 31 też. Tyle w pamięci.
16 lip 22:33
Mariusz: #include<iostream> int main(int argc,char **argv) { int i,j,n; int *numbers; // n = std::stoi(argv[1]); n = atoi(argv[1]); numbers = new int[n+1]; for(i=0;i<=n;i++) numbers[i] = 0; for(i=2;i<=n;i++) for(j=i+i;j<=n;j+=i) numbers[j]=1; for(i=2;i<=n;i++) if(numbers[i]==0) std::cout<<i<<" "; std::cout<<"\n"; delete[] numbers; return 0; } Przekierowania do pliku > wynik.txt // Z nadpisywaniem >> wynik.txt // Z dopisywaniem < wejscie.txt // Dla danych z pliku Jeżeli chcesz liczby pierwsze z zadanego przedziału to ci wypisze Jeżeli używasz Linuksa to C++ masz zainstalowanego Użytkownicy Windowsa mają na dzień dobry zainstalowanego C# oraz Visual Basic chociaż ze starszą wersją kompilatora
18 lip 08:49
Mariusz: Jak ktoś lubi Pythona n = int(input("Podaj liczbe liczb do przesiania ")) numbers = list(range(n+1)) i = 2 while(i<=n): j = i + i while(j<=n): if(j in numbers): numbers.remove(j) j+=i i+=1 numbers.remove(0) numbers.remove(1) numbers W Pascalu wygodniej będzie napisać sito na liście, choć prawdopodobnie będzie działać nieco wolniej
18 lip 10:18
b.: Jeśli używasz Linuksa, to wystarczy w terminalu: $ factor 3413 3413: 3413 −− czyli pierwsza emotka
21 lip 21:25