Liczby zespolone Pomoc123: Obliczyć 4−1+3i Pod pierwiastkiem 3 a nie 3i
15 lip 10:34
jc: Jak definiujesz pierwiastek z liczby zespolonej?
15 lip 10:37
Pomoc123: Z=x+iy
15 lip 10:50
15 lip 11:47
Bleee: Wiec: 1) |z| = 2) x = |z|*sinφ 3) y = |z|*cosφ Z dwóch ostatnich wyznaczasz φ = Podstawiasz do wzoru
15 lip 11:52
jc: Bleee, na tej stronie nie ma definicji pierwiastka.
15 lip 11:52
Bleee: Oczywiście popierniczylem sinus z cosinusem
15 lip 11:53
Mila: |−1+3*i|=12+(3)2=2
 −1 3 
cosφ=

i sinφ=

 2 2 
 π  
φ=π−

=

 3 3 
   
−1+3 i=2*(cos

+i sin

)
 3 3 
 
 

+2kπ
3 
 
 

+2kπ
3 
 
zk=42*(cos

+i sin

), dla k∊{0,1,2,3}
 4 4 
 π π 3 1 
z0=42*(cos

+i sin

)=42*(

+

)
 6 6 2 2 
licz dalej sam.
16 lip 19:03